Bibraad

De bibraad adviseert het gemeentebestuur over het beheer en het beleid van de bibliotheek. De bibraad bestaat uit een gemengde beheersvorm met vertegenwoordigers van filosofische en ideologische strekkingen. 

Christel Leduc: voorzitter  e-mail: chleduc1@gmail.co
Conny Justé: ondervoorzitter  e-mail: conny.juste@yahoo.com 

Stemgerechtigde leden van de bibraad:  Ria Claes, Heidi De Coster, Veroniek De Visser, Naomi Falkowski, Dirk Heremans, Heidi Maes, Marina Massu, Katleen Peeters, Karin Raes, Heidi Schroeyers, Anneke Stoffels, Vera Storms, Sonja Van Hoof, Bart Van Rompaey, Dirk Smolders, Tom Vanhoof, Hans Happaerts en Chris Perdieus. 

Niet-stemgerechtigde leden van de bibraad: De schepen van cultuur, Diane Willems en de bibliothecaris, Mariëlla Vranckx 

De bibraad heeft inspraak- en adviesrecht over alle aspecten van het beheer van de bibliotheek en in het bijzonder over de beleidsplanning met betrekking tot de bibliotheek vanuit het standpunt van de gebruiker. De bibraad kan deze adviezen uitbrengen op vraag van de overheid of op eigen initiatief.De bibraad werkt mee aan het respecteren van de wettelijke opdrachten van de bibliotheek. 
De Vlaamse beleidsprioriteit voor het openbaar bibliotheekwerk luidt: de gemeente organiseert een laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de hedendaagse behoeften (decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, art.5, 2°). 

Deze beleidsprioriteit wordt in het uitvoeringsbesluit als volgt gespecificeerd:

De gemeente beschikt over een openbare bibliotheek die: 
1. De cultuureducatie en de leesmotivatie stimuleert;
2. Inzet op de bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid; 
3. Inzet op een aangepaste dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en sociaaleconomisch gebied; 
4. Inzet op samenwerking met onderwijsinstellingen.